دات نت نیوک
01 اسفند 1396
En | 
یکشنبه 18 تیر 1396
تعداد بازدید: 557
تعداد نظرات: 0
نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور زمستان1395
نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور زمستان1395

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي كشور با هدف اصلي تعيين ميزان ساخت‌ و ساز ساختمان در نقاط شهري كشور و نيز تعيين برخي مشخصات آن‌ها  به اجرا گذاشته می شود. اين نشريه شامل 15 جدول است كه اطلاعاتي نظير تعداد پروانه‌هاي صادرشده برای احداث ساختمان، تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در اين پروانه‌ها، مساحت زمين و زيربنا و… را  به‌تفكيك هر يك از استان‌هاي كشور و نيز شهر تهران ارایه مي‌دهد.

 


در زمستان  سال 1395، تعداد 2554 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 28/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 41/1 درصد افزایش داشته است، این تعداد پروانه حدود 6/3 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 13 پروانه (0/5 درصد) مربوط به افزايش بنا و 2541 پروانه (99/5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 28/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 41/0 درصد افزایش داشته است. همچنین در زمستان سال 1395، تعداد 40349 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 54/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/8 درصد افزایش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 3178 پروانه (7/9 درصد) مربوط به افزايش بنا و 37171 پروانه (92/1 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 56/0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6/0درصد افزایش داشته است.

تصاویر
  • نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور زمستان1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت