دات نت نیوک
04 اردیبهشت 1397
En | 
دوشنبه 22 خرداد 1396
تعداد بازدید: 742
نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1395

این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه قیمت فروش یک متر مربع زمین یازمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران ودرصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل وفصل مشابه سال قبل می پردازد.


در این نشریه اطلاعاتی درزمینه حداقل،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ودرصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل وفصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران وحداقل وحداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی ودرصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل وفصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرتهران ،حداکثر ومتوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی،برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی ودرصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل وفصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران ارائه شده است .اطلاعات نشریه فوق از طریق فایل پیوست قایل دستیابی است.
فایلهای پیوست
طراحی سایت