دات نت نیوک
01 اسفند 1396
En | 
دوشنبه 22 خرداد 1396
تعداد بازدید: 537
تعداد نظرات: 0
نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم1395

این نشریه به ارائه ومقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه های مختلف رانندگان ماشین آلات حمل ونقل،متوسط ساعتی دستمزد نیروی انسانی در کارهای بنایی و...می پردازد 


این نشریه به ارائه ومقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه رانندگان ماشین آلات حمل ونقل در این دوره بادوره فبل،بیش ترین وکمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی ،متوسط دستمزد نیروی انسانی در گروه رانندگان ماشین های سنگین دراین دوره بادوره ی قبل ،مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم1395 بادوره مشابه سال قبل ،مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی در گروه کارهای بنایی وابنیه ساختمان و... پرداخته شده است.اطلاعات نشریه فوق از طریق  فایل پیوست قابل دستیابی است.
فایلهای پیوست
طراحی سایت