دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
شنبه 20 خرداد 1396
تعداد بازدید: 839
تحولات ميانگين سن در اولين ازدواج در ايران با تاكيد بر نتايج سرشماري 1395
تحولات ميانگين سن در اولين ازدواج در ايران با تاكيد بر نتايج سرشماري 1395


بررسي الگوي سني ازدواج ایران، حکایت از افت و خيزهايی در طی نیم قرن اخیر دارد. شواهد حاکی از آن است که طی نیم قرن اخیر در ایران الگوي سني ازدواج به ويژه نزد زنان تغييرات قابل ملاحظه­اي داشته است. به گونه­ای که میانگین سن در اولین ازدواج زنان از 18.4 سال در سال 1345 به 23.4 سال در سال 1390  افزايش يافته و در سال 1395 اندكي كاهش يافته است. شايان ذكر است اين شاخص در ميان زنان از سال 1345 تا 1390 همواره افزايشي بوده و براي نخستين بار در سال 1395 كاهش مشاهده مي­شود. برای مردان اين شاخص در سال 1345 از 25.6 به 27.1 سال در سال 1390 رسید و در سال 1395 به روند افزايشي خود ادامه داده و به 27.4 سال رسيد. در مردان روند تغييرات ميانگين سن در اولين ازدواج برعكس زنان از الگوي معيني پيروي نكرده است.

جزئيات بيشتر اين تحليل به همراه جداول و نمودار هاي آن، در فايل پيوست موجود است.

تصاویر
  • تحولات ميانگين سن در اولين ازدواج در ايران با تاكيد بر نتايج سرشماري 1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت