دات نت نیوک
04 اردیبهشت 1397
En | 
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 655
انتشار نسخه الكترونيكي نشريه ايران در آيينه آمار 1394 ـ شماره 35
انتشار نسخه الكترونيكي نشريه ايران در آيينه آمار 1394 ـ شماره 35

اين نشريه حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد که در قالب 24 فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول همراه با نمودار ارائه شده است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الكترونيكي نشريه ايران در آيينه آمار 1394 ـ شماره 35
فایلهای پیوست
طراحی سایت