دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
ﺳﻪشنبه 19 بهمن 1395
تعداد بازدید: 457
انتشار شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن فصل پاییز سال 1395 (برمبنای سال پایه100= 1390)


   روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد:‌ 

    شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در فصل پاییز سال 1395 با به عدد197.5رسيدکه نسبت به شاخص فصل قبل (199.1)، 0.8 درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل(199.4)، 0.9 درصد کاهش داشته است.

     درصد تغییرات شاخص کل در4 فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 7.0- می باشد که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل تابستان 1395(10.1-درصد)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه های فلزی " بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

     شاخص قیمت در بخش "استخراج كانه‌هاي فلزی" با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد193.9 به عدد 191.1 رسید. این کاهش بیش تر تحت تاثیر کاهش 4.7 درصدی فعاليت‌ "استخراج سنگ هاي آهني" به وجود آمده است.

     در فعاليت "استخراج سنگ هاي آهني"، شاخص قيمت در فصل پاییز 1395 از رقم 263.3 به رقم 251.0 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" می باشد.

    تغييرات شاخص قيمت در ساير فعالیتها، تاثير بسزایی در تغيير شاخص كل بخش معدن نداشته است.

 

طراحی سایت