09 آبان 1399
En | 

خانه ایده آزود

استان: کرمانشاه
نام مدیر عامل: کفایت آهون
تاریخ گواهينامه: 19/11/95 پایان اعتبار: 20/10/99
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 2
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 2
كشاورزي پایه: 2
خدمات پایه: 2
شماره گواهینامه: 26210/95
نشانی: کرمانشاه - بلوارشهید مطهری - بلوار جوانشیر - خیابان گمرک - کوچه کزازی - پ 34
شماره‌های تماس:
  • 09121332892
ملاحظات:

 
طراحی سایت