27 مهر 1398
En | 

شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک - دفتر استان هرمزگان

استان: هرمزگان
نام مدیر عامل: آقای مهندس صالحی
تاریخ گواهينامه: 1395.12.19 پایان اعتبار: 1399.11.30
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 2
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 2
كشاورزي پایه: 2
خدمات پایه: 2
شماره گواهینامه: 95.29416
نشانی: بندرعباس - چهارراه رسالت - پشت بانک صادرات کوچه اردیبهشت ساختمان ستاره - مرکز کامپیوتر رسالت
شماره‌های تماس:
  • 09171977232 ( دکتر مرادی )
ملاحظات:

 
طراحی سایت