09 آبان 1399
En | 

شرکت فرا تحلیل آمار و شبیه سازی میسان

استان: کرمانشاه
نام مدیر عامل: خانم مرادی
تاریخ گواهينامه: 1395.05.11 پایان اعتبار: 1396/12/28
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 95.11076
نشانی: کرمانشاه - باغ نی ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی (روبروی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)
شماره‌های تماس:
  • 09185921371
  • 09308979548
نمابر:
  • 08338243338
ملاحظات:

 
طراحی سایت