08 آذر 1399
En | 

بهين تدبير پرديسه

استان: یزد
نام مدیر عامل: حکامی زاده
تاریخ گواهينامه: 1397/02/22 پایان اعتبار: 1398/02/22
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 4254
نشانی: یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - واحد B11
کد پستی: 8917697998
شماره‌های تماس:
  • 03537258123
  • 9131573731
ملاحظات:

 
طراحی سایت