09 آبان 1399
En | 

شركت داده گستران آرميتا

استان: کرمانشاه
نام مدیر عامل: اسماعيل اميني
تاریخ گواهينامه: 94/05/01 پایان اعتبار: 1395/09/30
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 3
كشاورزي پایه: 3
خدمات پایه: 3
شماره گواهینامه: 94/9465
نشانی: کرمانشاه - بلوار بهشتي – روبروي بيمارستان طالقاني – مركز رشد واحد هاي فناوري
کد پستی: ۶۷۱۴۶۷۳۱۷۵
شماره‌های تماس:
  • ۸۳۹۰۶۴۱ -۰۸۳۱
  • 09183578249
  • 09186868233
ملاحظات:

 
طراحی سایت