دات نت نیوک
29 تیر 1397
En | 
  • همايش تحليل  نتايج  سرشماري عمومي  نفوس و مسكن 1395
  • نرم افزار آمار همراه
  • چرا معيار يك ساعت كار؟
    نكات تخصصي و فني پيش نيازِ شناخت ، تحليل و تفسير صحيح آمارهاي اشتغال و بيكاري با تأكيد بر معيار حداقل يك ساعت كار در هفته به عنوان "واحد سنجش حجم كار" و مرز بين اشتغال و بيكاري مطلق و همچنين دلايل قرار نگرفتن پرسش‌هاي مرتبط به معيشت در... (ادامه مطلب)
  • شاخص‌های کلیدی

طراحی سایت