ثبت نام   |   جستجوی پیشرفته
 
 

 


احتمال متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی/آتاناسیوس پاپولیس؛ترجمه حیدرطوسیان شاندیز.-مشهد:گل آفتاب،1387

ایران آینده در افق چشم انداز/محسن رضائی.-تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1385

راهبرد کنترل و کاهش مصرف دخانیات.-تهران:موفق،1389

راهنمای احتمال متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی/ آتاناسیوس پاپولیس؛ترجمه نجمه رحیمی شاندیز.- مشهد:گل آفتاب،1387

روش های برآورد کوچک ناحیه ای/جی.ان.کی.رائو.-تهران:پژوهشکده آمار،1389

سالنامه آماری استان اصفهان سال 1388.-اصفهان:استانداری اصفهان،1389

سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری سال 1388.-شهرکرد:استانداری چهارمحال و بختیاری،1389

سالنامه آماری استان خراسان جنوبی سال 1388.-بیرجند:استانداری خراسان جنوبی،1389

سالنامه آماری استان خراسان رضوی.-مشهد:استانداری خراسان رضوی،1389

سالنامه آماری استان خوزستان سال 1388.-اهواز:استانداری خوزستان،1389

سالنامه آماری استان سمنان1388.-سمنان:استانداری سمنان،1389

سالنامه آماری استان کرمان سال 1388.-کرمان:استانداری کرمان،1389

سالنامه آماری استان کرمانشاه سال 1388.-کرمانشاه:استانداری کرمانشاه،1389

سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد سال 1388.-

سالنامه آماری استان گلستان 1388.-گرگان:استانداری گلستان،1389

سالنامه آماری استان لرستان 1388.-خرم آباد:استانداری لرستان،1389

سالنامه آماری استان یزد سال 1388.-یزد:استانداری یزد،1389

سالنامه آماری کمیته امداد امام خمینی سال 1388.-تهران:کمیته امداد،1389

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(مبانی نظری،طرح، توسعه و اجرا)/دبلیو.اس.جوادکار؛ترجمه احمد سرداری،1382

شاخص های برنامه ای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان مازندران 1388.-ساری:استانداری مازندران،1389

گزارش مهم ترین شاخص های زیج حیاتی مناطق روستایی کشور.-تهران:وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،1389

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان کردستان.-سنندج:استانداری کردستان،1389

گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385.- تهران:پژوهشکده آمار،1389

مجموعه مقالات تنوع فرهنگی و همبستگی ملی.- تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک،1385

مجموعه مقالات فرهنگی در ایران.- تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک،1385

مجموعه مقالات مسائل اجتماعی زنان در ایران.-تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک،1385

مدیریت منابع اطلاعات/علیرضا حسن زاده.-تهران:مدیرفلاح،1384

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان/رضا سیدجوادین.-تهران:نگاه دانش،1381

مطالعه تطبیقی سلامت الکترونیکی در جهان/احسان بیطرف.-تهران:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،1386

مقایسه وضعیت اشتغال و بیکااری استان کردستان با سایر استانها طی سالهای 1384 الی 1388.- سنندج:استانداری کردستان،1389

نظام جامع سنجش اعتبار(گزارشگری،امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری در بانک و بیمه).-تهران:شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران،1387

 

 

 

آفتابگردان،فروردین و اردیبهشت90

اقتصاد ایران،ش 149،تیر90

بررسیهای بازرگانی،ش.46،فروردین و اردیبهشت 90

بزرگراه رایانه،ش.142،تیر90

تغذیه و سلامتی،ش.98،تیر90

تکفا،اردیبهشت و خرداد90

T3،خرداد90

خبرنامه آمار (نشریه داخلی مرکز آمار ایران)،ش.3،خرداد90

رایانه،خرداد90

ریزپردازنده،ش.202،خرداد90

سروش،ش.1490.تیر90

سروش،ش.1491-1493،تیر90

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران فروردین 1390(100=1383).- تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اردیبهشت90

شاخص های ماهانه اقتصادی فروردین 90.-تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اردیبهشت90

شبکه،ش.122،خرداد90

عصر شبکه،ش.128،خرداد90

عصر شبکه،ش.129،تیر90

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،پاییز90

فیلم،تیر90

گزارش بررسی پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق شهری کشور،نه ماهه اول سال 1389.- تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اردیبهشت90

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان زمستان 1389

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان زنجان زمستان 1389

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان قم،زمستان 1389.

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان کردستان پاییز1389

گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان همدان،زمستان89

مجلس و پژوهش،ش.63،بهار و تابستان 89

مجله اقتصادی ماهنامه بررسی و سیاستهای اقتصادی ش.11و12،بهمن و اسفند 1389

مجله اقتصادی،ش.12-9،آذر- اسفند89

موفقیت،ش.214،تیر90

موفقیت،ش.215،تیر90

نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان های مختلف ایران،سه ماهه اول سال 1389.- تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اردیبهشت90

نماگرهای اقتصادی،ش.61،سه ماهه دوم سال 1389

همشهری جوان،ش.315،تیر90

همشهری جوان،ش.316-318،تیر90      

Bulletin of the WHO,Jun2011

Monthly bulletin of statistics.Feb,Mar2011

Time,Jun2011