ثبت نام   |   جستجوی پیشرفته
 
 
شبکه ملی آمار 

در راستاي ارتقاء نظام آماري و برنامه‌ ريزي كشور، سيستم‌هاي اطلاعاتي– عملياتي يكپارچه در كل سطوح عملياتي و جغرافيايي و اتصال منطقي آنها به يكديگر مطمئن ترين روش براي استخراج آمار دقيق و ثبتي در كشور است.

  درحال حاضر با وجود استقرار سیستم‌هاي اطلاعاتی – عملیاتی در سطح دستگاه های اجرایی کشور که علاوه بر انجام فعالیت های جاری و مدیریتی دستگاهها نسبت به تولید آمار از پایین ترین نقطه ثبت نيز اقدام می نمایند. به دلیل عدم يكپارچگي در تعاريف و عدم اتصال منابع آماري، آمارهاي توليدي دستگاه‌هاي اجرايي را در اغلب اوقات ناهماهنگ و همراه با تناقض‌هايي كرده است. همچنين به علت عدم امکان مدیریت متمرکز و هدایت آنها، نظام آماری کشور از سویی با کثرت آمارهای تولیدی و از سوی دیگر با خلأ آمارهای موردنیاز مواجه بوده و پدیده موازی کاری و ارائه آمارهای متناقض نیز مشهود مي‌باشد.

     رفع اين تناقضات، نيازمند يكپارچه‌سازي نظام اطلاعات آماري مي‌باشد كه تحت عنوان شبكه ملي آمار كشور ضرورتي اجتناب ناپذير مي‌باشد. در اين شبكه يكپارچه‌سازي اطلاعات توسط پايگاه اطلاعات آماري متمركز و استانداردسازي پايگاههاي اطلاعاتي توزيع شده به انجام می‌رسد كه ضمن بررسي صحت و اعتبار داده‌‌هاي توليدي از پايين‌ترين سطوح و دقت در مراحل انتقال و پردازش آن در کلیه سطوح سيستم، نسبت به ارتباط میان پایگاه ها اقدام نموده و از طريق پايگاه اطلاعات آماری کشور، آمار رسمی مورد نياز تصمیم گیران و برنامه ریزان کشور را در کلیه سطوح اطلاعاتی تأمین و ارائه مي كند.

 

 شبکه ملی آمار چیست؟

شبكه اي است متشكل از پايگاه‌هاي اطلاعاتي استاندارد، تأمين كننده آمارهاي موردنياز كشور در دستگاه‌هاي اجرايي كه با اتصال و دسترسي به داده‌هاي خام و ريزداده‌ها، پايگاه اطلاعات آماري كشور را تغذيه مي‌كند و گزارشات آماري را بصورت بر خط با حفظ محرمانگي در اختيار افراد ذينفع قرار ميدهد.

 

 

 پایگاه اطلاعات آماری چیست؟

پايگاهي يكپارچه و متمركز است كه از منابع داده‌اي توزيع‌شده تغذيه شده و بستري مناسب فراهم مي‌آورد تا داده‌ها براي پاسخگويي به پرسش‌هاي تحليلي پس از اعتبارسنجي به صورت بايگاني‌شده، سرجمع‌شده زمان‌دار، غيرفرار و موضوع‌گرا ذخيره شوند.

 

افراد ذینفع:

• رياست جمهوري، وزرا،‌ معاونين ‌و مديران مياني
• برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران، تصميم‌گيران
• دانشجويان، اساتيد، محققان و ساير پژوهشگران
• موسسات بين‌المللي
• ساير كاربران پرتال شبكه ملي آمار ايران

آیکون تجمیع آمار رسمی در پایگاه اطلاعات آماری کشور
- آیکون اتصال به کلیه پایگاه‌های اطلاعات آماري دستگاه‌های اجرایی.
آیکون صحت سنجی و اعتبارسنجی آمارهاي گردآوري شده از منابع اطلاعاتي.
- آیکون امکان ارائه آمار تا پایین ترین سطوح طبقه بنديهاي ثبت شده اطلاعات
آیکون ارائه آمار واحد از طريق پايگاه اطلاعات آماري كشور
آیکون دسترسي سريع و آسان به آمارهاي بهنگام
آیکون دسترسي به فرا داده ها (متا ديتا)
آیکون ارئه گزارشاهاي آماري به شيوه هاي ساده و گرافيكي
مديريت متمركز بر آمارهاي رسمي در سطح ملي برعهده مركز آمار ايران است كه از طريق استقرار هسته مديريتي شبكه ملي آمار كشوردر اين سازمان محقق مي‌شود و ساير سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي كه بنابر وظيفه‌مندي خويش به توليد، صحت سنجي و اعتبار سنجي آمار نيز مي‌پردازند با هماهنگي و در راستاي سياست‌هاي شبكه ملي آمار به ايفاي نقش مي‌پردازند.

 

 ساختار شبکه ملی آمار
- نقش محوری شورای عالی آمار به عنوان مرجع اصلی هدایت و راهبری نظام آماری کشور مصوب 1353 که "تعیین سیاست  کلی  برنامه های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت های آماری بین سازمانهای مسئول" را به عهده این شورا گذاشته است.
- ماده 68  قانون برنامه پنجم توسعه.
- ماده 18 آئین نامه نظارت بر طرح های آمارگیری نمونه ای، سرشماری ها و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی مصوب 1387/6/7 شورای عالی آمار ” دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بلافاصله پس از ساماندهي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي خود، آمارهاي حاصل از اين سيستم‌ها را براي قرار گرفتن در پايگاه اطلاعات آماري كشور، به صورت برخط (Online) دراختيار مركز آمار ايران قرار دهند.”
-  اعلام مرجعيت مركز آمار ايران به عنوان متولي اصلي تهيه، توليد و انتشار آمارهاي رسمي كشور با تصويب ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی
-  ماده 40 قانون مديريت خدمات كشوري